Timmerije
Certificaten

Timmerije waarborgt de kwaliteit voor product en organisatie

Timmerije is ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 EN ISO 14001:2015 gecertificeerd.
ISO 9001 staat voor kwaliteitsaspecten en ISO 14001 voor milieuaspecten. Concreet betekent dit dat Timmerije de kwaliteit van zowel het product als de organisatie waarborgt en milieuzaken regelt. Door middel van zogenaamde “audits” vindt regelmatig toetsing en controle plaats.
De doelstelling van de IATF 16949 is, het stimuleren van continu verbeteren, minimaliseren van de variatie, reduceren van de verspillingen en het voorkomen van fouten. Maar net zoals bij de ISO 9001 is de algemene doelstelling het invoeren van procesmatig denken waardoor de kwaliteit van de bedrijfsvoering zich ontwikkelt.

Timmerije certificaat IATF 16949:2016
Timmerije certificaat IATF 16949:2016
timmerije
Timmerije certificaat ISO 9001:2015
Timmerije certificaat ISO 14001:2015
Timmerije certificaat ISO 14001:2015

De milieubeleidsverklaring van Timmerije houdt het volgende in:

  • Timmerije draagt zorg voor naleving van overheidsregels op milieugebied. Er zal naar beste vermogen actief worden bijgedragen aan de doelstellingen van de (lokale) overheid op milieugebied.
  • Met de (lokale) overheid en omwonenden zal een goed en open contact worden gehouden over milieuzaken.
  • Bij de uitoefening van alle bedrijfsactiviteiten zullen naar vermogen de beste technische en economisch verantwoorde maatregelen en voorzieningen worden getroffen om nadelige effecten voor het milieu tot een minimum te beperken. Belangrijke milieuaspecten bij de spuitgietwerkzaamheden van Timmerije zijn geluid, energieverbruik, afvalstoffen en water.
  • Een zo goed mogelijke preventie en beheersing van de milieubelasting en continue verbetering van de milieuprestaties zal voortdurend punt van aandacht zijn in de bedrijfsvoering van Timmerije.
  • Iedere werknemer is op de hoogte van het milieubeleid van Timmerije en handelt daar naar. Het milieubeleid is beschikbaar voor derden en wordt periodiek op geschiktheid en actualiteit beoordeeld.