Kunststoffenbeurs 2019

Kunststoffenbeurs 2019

Timmerije heeft zich goed kunnen presenteren op de jaarlijkse kunststoffenbeurs in Veldhoven.
Veel nieuwe contacten zijn er gelegd en het netwerk is uitgebreid.

Thema van de beurs: Kunststoffen, te waardevol om weg te gooien!

De vraag naar kunststofproducten stijgt onverminderd. Zo wordt er in 70% van alle nieuwe uitvindingen kunststof verwerkt.
Het groeipotentieel is veelbelovend, maar zorgt ook voor vraagstukken als:
Kiezen we voor nieuw of hergebruik?
Hoe zetten we slimme materialen optimaal in?
Welke business kansen biedt circulair ondernemen en hoe maken we de productieprocessen efficiënter?

Met onze passie kunnen wij de ambitie van onze klanten invullen.